Adatkezelési alapelvek

Ki kezeli az Ön személyes adatait és hogyan léphet kapcsolatba vele?

Az Ön személyes adatait kezelő Bartko Zoltán egyéni vállalkozóval („Ing. Zoltán Bartko – Informačné a jazykové systémy”, székhelye: Fakľová 24, SK-040 01 Košice; cg.: 41036620, EU adószám: SK1046045968) a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba: cím: Fakľová 24, SK-040 01 Košice, e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefonszám: +421 908 899 159.

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az Ön igényei kielégítése, megrendelései vagy kérelmei teljesítése, szerződés teljesítése, cégünk jogainak és jogos érdekeinek védelme, valamint kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben Ön hozzájárult, az Ön személyes adatai a hozzájárulásnak megfelelően felhasználhatóak.

Mi teszi lehetővé az Ön személyes adatainak kezelését?

Az Ön személyes adatainak kezelését a jogszabályok engedélyezik, amennyiben kezelésük az Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez, ill. a szerződéskötés előtt az Ön kérelme alapján felmerülő intézkedések végrehajtásához elengedhetetlen, ill. amennyiben az adatkezelés kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

Amennyiben hozzájárult az Ön személyes adatai kezeléséhez, az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Az említetteken túl az Ön személyes adatait jogaink vagy jogos érdekeink védelmével kapcsolatos jogos érdekből is kezelhetjük.

Kinek adjuk át az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az adatok kezelésében részt vevő személyeknek, valamint egyéb személyeknek és szervezeteknek nyújthatjuk át, amennyiben ezt jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, ameddig jogosultak vagy kötelezettek vagyunk azok kezelésére, különösen a szerződés teljesítése során, a jogos igények érvényesítése idején, illetve a jogszabályban meghatározott időszak során.

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik, az Ön személyes adatait kizárólag ennek érvényessége alatt kezeljük - hozzájárulását bármikor visszavonhatja elérhetőségeink alkalmazásával.

Milyen jogokkal rendelkezik a személyes adatai kezelése során?

Az Ön jogai különösen a következők: joga van hozzáférést kérni az Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz, joga van kérni a személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását; joga van tiltakozni a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, joga van a személyes adatok hordozhatóságának biztosításához. Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatai kezelése során sérültek az Ön jogai, panaszával a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához [Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky] fordulhat.

Szükséges, hogy átadja nekünk személyes adatait?

A személyes adatok átadása a következők miatt válhat szükségessé: jogszabály, szerződés, a szerződéskötést megelőző műveletek elvégzése, illetve a kezelés egyéb céljainak teljesülése, különösen az Ön igényének, megrendelésének, kérelmének teljesítése, szerződés vagy cégünk kötelezettségének teljesítése. Az Ön személyes adatainak átadása az adatkezelés céljának teljesülése érdekében elengedhetetlen. A személyes adatok átadásának megtagadása következtében ellehetetlenülhet az igény teljesítése, a kezelés céljának teljesülése, ill. szerződés vagy jogszabály rendelkezésének megsértésére kerülhet sor.

Ha személyes adatai kezelésével, ill. jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal.