Fakturačné údaje

Nižšie nájdete naše fakturačné údaje. Ak nás chcete kontaktovať, kliknite sem: kontakt.

Obchodný názov: Ing. Zoltán Bartko – Informačné a jazykové systémy
Sídlo: Fakľová 24, 040 01 Košice
IČO: 41036620
IČ DPH: SK1046045968 (sme platcami DPH).
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, SK-829 90 Bratislava, pobočka Letná 40 Košice
IBAN: SK87 0200 0000 0019 3145 3651
SWIFT: SUBASKBX