Neúradný je preklad, ak nepotrebujete mať preklad vytlačený a zviazaný s pôvodným dokumentom v tvare akceptovanom orgánmi štátnej a verejnej správy, resp. aby ste ho použili v konaní pre nejakým úradom alebo iným orgánom.

Principiálne vyhotovujeme neúradné preklady v kombináciách:

  • (maďarčina, čeština, angličtina, nemčina) -> slovenčina,
  • (čeština, slovenčina, angličtina, nemčina) -> maďarčina,
  • (slovenčina, maďarčina, čeština, nemčina) -> angličtina.

Čo môže byť predmetom neúradného prekladu?

  • Obchodné dokumenty: zmluvy, faktúry, výročné správy (súvaha, výkaz ziskov a strát), daňové priznanie, korešpondencia, marketingové materiály...
  • technické dokumenty: normy, predpisy, návody, certifikáty, opisy...
  • lekárske dokumenty: prepúšťacie správy, štúdie, opisy liekov, ...
  • publikácie: populárno-náučné, miestopisné, turistické, o ochrane prírody, o ochrane životného prostredia, opisy produktov, ...
  • dokumenty z oblasti výpočtovej techniky: manuály, používateľské plochy systémov/programov, webové stránky
  • iné: súkromná korešpondencia, jedálne lístky, znenia prednášok, atď.